Laget tok i forrige uke opp utfordringene som dukket opp da Kystvakten signaliserte håndheving av høstingsforskriftens påbud om å montere en markeringsblåse på nota under makrellfiske.

Utgangspunktet er for så vidt greit: Blåsa skal markere siste punkt under innhaling av nota, der slipping av fangst kan iverksettes.

Men det er stort sett den mindre flåten under 15 meter som er i makrellfiske for tida. Og da har ikke blåsa den samme berettigelse som i den større flåten, der påbudet opprinnelig oppsto.