Strengere krav til eierskap i åpen gruppe, lettere å få leiefartøy i åpen gruppe og manntallskravet til landnotfiske etter brisling, er noen av temaene som er berørt i høringen til deltakerforskrift i fiskeriene for 2023. Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding mandag.

Forslaget til forskrift er nå ute på høring med høringsfrist 21. oktober.

Deltakerforskriften regulerer hvem som kan delta i yrkesfiske etter de fleste arter og lister opp hvilke krav som gjelder for å kunne delta i ulike typer fiskerier. Forskriften er på høring hvert år før den blir vedtatt og iverksettes det påfølgende året.

Temaene som er på høring:

1. Om det er behov for strengere eierskapskrav i åpen gruppe, jf. bl.a. Fiskeridirektoratets høring 6. september 2019 av deltakerforskriften for 2020.

2. Om det er behov for strengere eierskapskrav i åpen gruppe i andre fiskerier enn torsk, hyse og sei nord for 62 grader N.

3. Vurdering av om det er behov for en viss oppmyking av adgangen til å tildele leiefartøytillatelse i åpen gruppe ved havari/forlis.

4. Om ungdommer under videreutdanning bør kunne få dispensasjon fra kravet om at eier skal stå om bord i åpen gruppe i fisket etter torsk hyse og sei nord for 62 grader N.

5. Manntallskravet i brislingfiske åpen gruppe ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk.