I en melding opplyser Fiskeridirektoratet at det fra 1. juli innføres krav til rømmingshull i tre nye fiskerier for yrkesfiskere.

- Dette gjelder fiske etter kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, taskekrabbe og sjøkreps, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Beslutningen om innføringsdato har vært klar lenge, men monteringsbeskrivelsene ble publisert i slutten av mai, opplyser direktoratet.

Det vil være store ulikheter i bruksmengden og enkelhet i montering for kravene som gjelder fra 1. juli.

– Det vil derfor bli prioritert å veilede fiskerne i en overgangsfase, sier Langedal.

Her på Fiskeridirektoratets nettsider finner du informasjon om montering av rømmingshull i ulike fiskerier og teinetyper.