Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjøre en helhetlig vurdering av framtidig regulering av fangst av snøkrabbe med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten.

Mer kunnskap

Oppdraget er gitt av Nærings- og fiskeridepartementet, og bakgrunnen er at totalkvoten på snøkrabbe blir fangstet opp innenfor en kortere tidsperiode enn tidligere.

I tillegg har et stort antall fartøy tillatelse til å fangste snøkrabbe, men kun en mindre andel av disse faktisk fangster. Det foreligger også oppdatert kunnskap om bestanden på norsk sokkel i Barentshavet.

– Utviklingen i fangst av snøkrabbe de seinere årene gjør at jeg mener det er tid for å se nærmere på reguleringen. Vi har en helt åpen tilnærming til disse spørsmålene og er opptatt av å få mer kunnskap på bordet før vi bestemmer om fangst av snøkrabbe skal reguleres på en annen måte enn i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Kan bli lukket

Snøkrabbetillatelse blir i hovedsak kun tildelt fartøy som har annet driftsgrunnlag enn snøkrabbe. Dette skjer i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang til fangst av snøkrabbe.

For de rederiene som har investert og deltar i denne fangsten, har fangst av snøkrabbe utviklet seg mer i retning av å bli en spesialisert fangst.

Det ligger ingen føringer for Fiskeridirektoratets helhetlige gjennomgang. Nærings- og fiskeridepartementet presiserer likevel i meldingen at dersom myndighetene på et senere tidspunkt skulle beslutte å begrense deltakelsen i snøkrabbefangsten, vil aktivitet eller investeringer gjort etter dette tidspunktet, ikke kunne gi grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe.