– Harstad og Andenes står på kjøreplanen vår denne uka. Nærmere bestemt håper vi at flest mulig kan møte oss i Harstad onsdag og på Andenes torsdag. Møtelokale og litt servering blir ordnet. Og vi lover å være lydhør overfor det fiskerne har å fortelle, samtidig som vi gjerne vil orientere om prosjektet, sier Bernt Bertelsen, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet region nord, og leder for pilotprosjektet «Regional ressursforvaltning».

Kysttorsk

Kysttorsken er et nærliggende eksempel på hva dette dreier seg om: Myndighetene setter en generell torskekvote, og innfører like generelle reguleringstiltak for kysttorsk langs det meste av kysten.