Direktoratet har gått grundig gjennom forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet om «Tilpasning av rapporteringskrav for fiskeflåten under 15 meter», og er ikke særlig begeistret. Etaten mener dagens krav ikke framstår «som byrdefulle» for fiskerne, og at forslaget fra departementet «først og fremst gir et skinn av forenkling».

Aksepterer unntak

På tross av direktoratets tydelige skepsis til de foreslåtte endringene, har seksjonssjef Thord Monsen og hans kolleger i direktoratets kontrollavdeling akseptert at det slakkes litt på de opprinnelige kravene.