– Mitt inntrykk er at fiskepresset ikke har blitt mindre, men større. Vi aner ikke hvor dette kan ende, sier sjarkfisker og leder i Tromsø Fiskarlag, Daniel Sørensen, til Fiskeribladet.

I sommer strammet myndighetene inn, da de innførte nye reguleringer i det åpne kveitefisket i nord. Disse kom etter bekymringsmeldinger fra flere hold, om økt fangstinnsats og et stadig mer effektivt direktefiske i enkelte områder.

Minstemålet ble økt, det ble satt nye redskapsbegrensninger og det kom krav om innrapportering av bruk.