Ikke før var skreien på plass med full tyngde i Lofoten, så registrerte Fiskeridirektoratets sjøtjeneste de første uoverensstemmelsene mellom bruksklassene.

Snurrevad og garn var tidlig ute, og senere er lineflåten kommet til. På tross av sjøtjenestens håp om intern enighet i flåten, er nå prosessen i gang for å få til henstillingsområder ved Henningsvær, Valberg, Moholmen og Ure.

I tillegg ligger det an til at minsteavstanden mellom faststående bruk og snurrevad økes fra 0,2 til 0,4 nautiske mil sør for Røst.