Til forskjell fra andre åpne fiskeri, der alle fartøy på visse vilkår kan delta i fisket, er deltakelsen i loddefisket i Barentshavet basert på loddtrekning. I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet, krever Fiskebåt en lukking av dette fisket for å skape forutsigbarhet for kystflåten.

Reder Johnny Magne Sjo fra Kvinnheard driver kystsnurperen «Tunfisk» på 36,9 meter og har lang erfaring på dette fiskeriet. Det er lotto om man får sjansen til å delta. For Sjos del, har han truffet lodde-blinken to år på rad.