Forbundet Fiskebåt er tilfreds med at direktoratet foreslår å innføre kvotefleksibilitet over årsskifte på 10 prosent for snøkrabber. Det melder Fiskebåt på sine nettsider.

Den norske totalkvoten er ikke fordelt på fartøynivå og fleksibiliteten vil derfor innføres på den norske totalkvoten, viser forbundet til.

- Kvotefleks kan i enkelte tilfeller gjøre det mulig å holde fisket i gang over nyttår, slik at en slipper å bryte av fisket når en så vidt har kommet over årets kvote. Kvotefleks vil dessuten gjøre det enklere for direktoratet å komme i mål med avviklingen av fisket, skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet.

Fiskebåt støtter dermed forslaget fra direktoratet.