– Vi mener fortsatt en del av kravene er urimelige og vanskelig å gjennomføre i praksis om bord.