Dagens avtale med russerne tillater flytting av inntil 10 prosent av de avtalte kvotene fra år til år. Men i en ekstraordinær situasjon med