Problemstillingen har vært diskutert over flere år, og Fiskarlaget har nå foretatt det man kaller «en fornyet vurdering» av saken.