Fiskeridirektoratet har fått massiv kritikk etter et forslag om at kokfisk eller heimfarfisk skal føres på seddel for kvoteavregning. Det skal åpne for at fisker fremdeles kan beholde kokfisken til eget konsum uten at denne delen av fangsten omsettes, samtidig som det fremgår av ressursregnskapet.

Styret i Fiskarlaget Nord har behandlet saken i et møte søndag. I vedtaket slår de blant annet fast at utgangspunktet i Norge er at alle og enhver kan fiske fritt til egen husholdning. Verdens beste fiskeriforvaltning er utviklet mens denne praksisen har kunnet gjelde, skriver Fiskarlaget.

La kokfisken fare

– Til alle tider har norske fiskere tatt med seg hjem kokfisk, eller såkalt heimfarfisk. I takt med at det blir færre fiskere, som er naturlig når flåten effektiviseres, må det antas at det også tas hjem mindre kokfisk, står det i vedtaket.

Laget peker også på at nordmenn spiser mindre fisk enn før.

De foreslår dermed at Fiskeridirektoratets forslag nedprioriteres eller låses ned et egnet sted.

Fiskarlaget Nord vil i stedet oppfordre kontrollmyndighetene til følgende: «Ta i bruk teknologi, sikre landingskontrollen og ta de som utøver og bidrar til fiskerikriminalitet. Men la kokfisken fare. Den vil vi ha.»

Hinsides fornuft

Nordland Fylkes Fiskarlag kommenterte forslaget for en uke siden. De omtaler forslaget som «hinsides all fornuft».

– Dette vil igjen føre til at det virkelige problemet med resten av forskriften ikke kommer tilstrekkelig frem i lyset, skriver Nordland fylkes fiskarlag.