Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har sendt høringsinnspill på et forslag fra Fiskeridirektoratet om påbud om rømmingshull i teiner sammen med bruk av råtnetråd.

Arbeidsutvalget viser til at yrkesfiskere som har årelang erfaring fra teinefiske, har reagert kraftig på forslagene som er fremmet. I verste fall kan, som Fiskeribladet nylig omtalte, konsekvensene bli en avvikling av teinefiske etter flere av artene som omfattes av påbudet.

Ber om møte

«Med bakgrunn i alvorlighetsgraden i saken ber Norges Fiskarlag om et snarlig møte med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å kunne bringe fram erfaringer og kunnskap fra fiskere som har drevet med teinefiske i en årrekke, slik at saken blir så opplyst som mulig før det konkluderes. Fiskarlaget ber også om at foreslått frist for innføring av påbudet (1. januar 2022) utsettes inntil videre», heter det i innspillet fra Fiskarlagets arbeidsutvalg.