– Det er et kvantum vi håper skal gjøre det interessant for flåten å ta en ekstra tur, samtidig som vi