De to lagene er allerede innenfor Norges Fiskarlags vegger, men i framtida er planen at de skal samarbeide enda tettere i en samlet underorganisasjon i nord.

Lagene er på god talefot i viktige saker for fiskerne i den nordlige landsdelen – men noen uenigheter vil fylkeslagene dra med seg inn i en ny organisering.

Ferskfiskordningen er et vel kjent punkt i så måte, og uenigheten vil komme tydelig til syne på det nært forestående reguleringsmøtet.

Start i april?

I sin anbefaling for neste års torskereguleringer, mener styret i Nordland at ordningen hadde:

«en altfor sen oppstart i 2022, og direktoratet bør etterstrebe start så tidlig som mulig – senest 15.