Etter at Fiskeridirektoratet la om fartøyregisteret i 2020, forsvant en del av egenskapene ved det gamle registeret. Etter litt prøving og feiling i starten måtte direktoratet erkjenne at det nye registeret ikke fungerte særlig godt verken på mobiltelefon eller nettbrett.

Det ble den gangen ikke lovet noen umiddelbar løsning på problemet, men i det siste har det likevel skjedd ting. Kort oppsummert kan man i dag finne fram til både båter, eiere, kvoter og fangst på såkalt «mobile enheter».