Etter at Fiskeridirektoratet la om fartøyregisteret i 2020, forsvant en del av egenskapene ved det gamle registeret. Etter litt prøving og feiling i starten måtte direktoratet erkjenne at det nye registeret ikke fungerte særlig godt verken på mobiltelefon eller nettbrett.

Det ble den gangen ikke lovet noen umiddelbar løsning på problemet, men i det siste har det likevel skjedd ting. Kort oppsummert kan man i dag finne fram til både båter, eiere, kvoter og fangst på såkalt «mobile enheter». Nettbrett fungerer bedre enn mobil, men etter litt trykking og feiling, dukker de etterspurte data opp på skjermen under Fiskeribladets test.