Før nyttår kom deltakerforskriften for 2024. Et nytt krav i forskriften sier at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe i torskefisket i nord. Elleve rederier er gått sammen om å hyre advokat Kenneth Mikkelsen, fordi de ikke innfrir de nye kravene og kan bli kastet ut av åpen gruppe.

15. januar sendte de elleve begjæring om midlertidig forføyning mot staten, det vil si at de ba domstolen sette regelendringen til side inntil domstolene har prøvd lovligheten av regelendringen.