De tok løs på den lange seilasen fra Irland for å fiske sild nord i norsk sone. Men like vest