– Så langt har sesongen vært feilslått for en god del fiskere. Noe kan fortsatt rettes opp, men slik situasjonen er blitt vil mange slite