Nå jobber toktkomiteen med Huse i spissen med å synliggjøre konsekvensene av mulige toktkutt. Etter å ha gått igjennom toktprogrammene, leverte fagdirektør Geir Huse nylig to forslag til hvordan man kan gjennomføre kutt på henholdsvis 17 og 38 millioner kroner.

– Målet vårt nå er å få tilført mer midler i revidert statsbudsjett, slik at vi unngår å måtte kutte i toktprogrammet, sier Huse til Fiskeribladet.

Rederiavdelingen i Havforskningsinstituttet styrer mot et underskudd på rundt 50 millioner kroner for 2023.