Fiskeribladet omtalte i forrige uke at fiskerne etterlyser flere henstillingsområder og utvidet minsteavstand mellom bruksklassene i Lofoten. Direktoratet lovet rask saksbehandling, og nå har de altså strammet inn på avstandskravet for snurrevadfartøyene i enkelte fangstruter.

Det går frem av endringer 'Fiskeridirektoratet har gjort i forskriften som regulerer fiske på lofothavet.

Strammer inn i fangstruter

I de lokale lofotreguleringene som har vært gjeldende frem til nå, heter det i forskriften at «Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske».

I den reviderte forskriften er det nå kommet et tillegg til dette avsnittet under paragraf 3, som gjelder minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad. I forskriften står det nå at:

«I fangstrutene 00-03 og 00-04 er det forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,4 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske».

Forbudt for snurrevad

Det har den siste tiden vært meldt om brukskollisjoner på lofothavet, der garn er blitt "tatt" av snurrevad.

– Vi har derfor besluttet å endre § 3 i den lokale reguleringen for Lofotfisket slik at det i fangstrutene 00-03 og 00-04 utenfor Røst blir forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,4 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper, merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske. Endringen trer i kraft fra og med torsdag 17. mars, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland, i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Janne Andersen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet Nordland Foto: Jon Eirik Olsen

Henstillingsområde

Fiskeridirektoratet region Nordland opplyser at de også har mottatt krav om i alt fem henstillingsområder der fartøy som fisker med snurrevad skal få eksklusiv rett til å fiske.

– Vi har vurdert kravene og det blir særlig i Henningsværstraumen vist til at garnflåten sperrer av hele områder der det meldes at snurrevadflåten har fått fangst. Det etableres derfor et henstillingsområde for snurrevadfartøy der vi henstiller andre fartøy om å avstå fra fiske. Området som blir etablert ligger som i fjor utenfor Valberg, og dette har virkning fra 17. mars, sier regiondirektør Janne Andersen.

Direktoratet viser til at området utenfor Valberg ligger innenfor fjordlinja. Dette blir på den måten tilgjengelig for den minste snurrevadflåten som også har blitt mest hindret av tette garnsettinger. Disse fartøyene er mer væravhengig og trenger derfor områder nært kysten for å kunne drifte, påpeker direktoratet.

Henstillingsområdet har følgende koordinater:

  • N68°9.7200', E14°0.2100'
  • N68°7.8800', E13°58.3100'
  • N68°7.9200', E14°0.6700'
  • N68°9.7200', E14°2.1600'
Fiskeridirektoratet har opprettet et henstillingsområde for snurrevadflåten. Foto: Fiskeridirektoratet

– På de øvrige feltene er det for tiden mindre aktivitet på av garnbåter. Vi vurderer det derfor slik at det også for snurrevadfartøy er mulig å drive rasjonelt fiske i disse områdene dersom fartøygruppene samarbeider med hverandre. Vi vil derfor ikke opprette henstillingsområder her foreløpig, sier Andersen i pressemeldingen.