– Vi kan ikke vente til bestanden er nedfisket før det innføres reguleringer. Man må være føre var og iverksette tiltak som kan bidra til å sikre et bærekraftig kveitefiske i årene framover, sier Bernt Bertelsen, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratets region Nord og leder for et pilotprosjekt der målet er å styrke forvaltningen av lokale kystnære fiskebestander.

Kommer på høring

– Her er også kveita i søkelyset, og signalene fra årets fiske tilsier at vi ikke kan vente. Detaljene for en regulering av kveitefisket er ikke klar ennå.