– Vi kan ikke vente til bestanden er nedfisket før det innføres reguleringer. Man må være føre var og iverksette tiltak som kan bidra til å