– Det første såkalte dialogmøtet kom jo i stand etter at fiskeriministeren hadde gitt sin klare støtte til å gjøre det