Forslaget ligger som en del av innstillingen om torskereguleringene til neste ukes reguleringsmøte. Spenning og usikkerhet rundt temaet skyldes ikke minst at