Nærings- og fiskeridepartementet ga i mai i år direktoratet i oppdrag å utarbeide en «helhetlig vurdering» av snøkrabbefisket i Barentshavet, med tanke på regulering.

16. mai 2022 ble satt som skjæringsdato for å komme med i en framtidig lukket snøkrabbeflåte, og dette utløste betydelig aktivitet hos rederier som ønsket å posisjonere seg for deltakelse. Under vinterens fiske leverte 32 båter krabbe. I 2021 var 13 fartøyer med. Samtidig er det i dag hele 77 fartøyer som har den tillatelsen som fram til nå har vært eneste krav for deltakelse.