Påbudet om å montere pingere, eller niseskremmere, på alt garnbruk i Lofoten i vinter, ble heftig diskutert da det kom. Fristen før sesongstart var kort, og mange fiskere var skeptisk til både begrunnelsen for påbudet og kostnadene det medførte. Etter hvert skulle også pingernes slitestyrke bidra ytterligere til skepsisen.

I februar kom så meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet om at påbudet sto ved lag, men skulle ikke håndheves. Sesongen skulle i stedet brukes til å «fokusere på veiledning og riktig bruk og montering av pingerne».