Påbudet om å montere pingere, eller niseskremmere, på alt garnbruk i Lofoten i vinter, ble heftig diskutert da