Startdato 3. mai er imidlertid det eneste konkrete forslaget i brevet fra direktoratet. «Det haster med å få avklart denne saken», heter det, og man ber om svar så snart