Det er bare ett av mange spørsmål som nå må vurderes i kjølvannet av havforskernes nye vurderinger og anbefalinger for kysttorsken.

Utsiktene for bestanden er bedre enn før, men som havforsker Johanna Fall sa i Fiskeribladet nylig: Det er nødvendig å ta et krafttak nå.

Reguleringer og overvåkning er stikkord, og i Fiskeridirektoratet bekrefter sjef for reguleringsseksjonen, Trond Ottemo, at arbeidet er i gang.

Fjordlinjer

– Akkurat nå vurderer vi fjordlinjereguleringen, adgangen for større fartøy til å fiske innenfor grunnlinja, og ferskfiskordninga, med sikte på redusert fiskepress på kysttorsk.