– Vi er bekymret over at kvotenedgangen er så stor på mange av våre viktigste bestander samtidig: torsk og hyse i Norskehavet og Barentshavet, NVG-sild, makrell, reker i sør og kongekrabbe i nord. Det er bekymringsfullt for flåten, og da særlig i en tid da i tillegg kostnadene på innsatsfaktorer som drivstoff og renter øker kraftig, sier Synnøve Liabø i Fiskarlaget til Fiskeribladet.

Også Sjømat Norge og Kystfiskarlaget er bekymret.