– Foreløpig går overgangen etter planen. Vi har for lengst passert 70 prosent elektroniske innmeldinger, og andelen øker. Men fortsatt får vi en del innmeldinger over telefon, og det må vi ta hensyn til, sier Erling H. Øksenvåg. Han er leder for kontroll og etterforskning ved Kystvakten på Sortland.

I praksis betyr det at Kystvaktsentralen holder døgnåpent ut april, til hovedtyngden av vinterfisket for den aktuelle flåten er over. Deretter vil sentralen ifølge Øksenvåg være betjent 12 timer i døgnet ut året.