– Vi vurderer nå alle høringsinnspillene og det vil bli tatt en beslutning så snart som mulig og i alle fall i løpet av april, svarer statssekretær Vidar Ulriksen i departementet på Fiskeribladets spørsmål.

Høringen han sikter til la opp til ganske omfattende og tidkrevende endringer i de mye omdiskuterte kravene til sporing og rapportering i den minste flåten. Forslagene har fått svært varierende tilslutning blant de 15 bidragsyterne til høringen. Men det kanskje aller klareste ønsket kommer fra Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag, som begge ber om at rapporteringskravet skyves ytterligere ut i tid.