Deltakerforskriften, som regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske, er fastsatt for 2022. Det melder Nærings- og fiskeridepartmentet i en pressemelding.

I meldingen opplyses det at reglene for inneværende år videreføres, men at det blir små endringer for fisket etter leppefisk.

Endringene for leppefisk innebærer:

  • Oppheving av kravet om at kopi av leveringsavtale må sendes inn til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med fisket. I stedet stilles det krav om at leveringsavtale må inngås før fartøyet starter opp med fisket, og at den skal fremstilles i forbindelse med kontroll, og ellers på forespørsel fra Fiskeridirektoratet, Kystvakten eller fiskesalgslagene.
  • Oppheving av overgangsordningen i åpen gruppe med unntak fra lengdebegrensningen på 11 meter dersom fartøyeier deltok med fartøyet i gruppen i 2019 eller 2020.