Deltakerforskriften for neste år har vært på høring, slik Fiskeribladet omtalte tidligere i år. Nå har departementet fastsatt forskriften for neste år. Den regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Den fastsettes for ett år av gangen.

Strengere krav

Noen av temaene som var på høring var; strengere krav til eierskap i åpen gruppe, lettere å få leiefartøy i åpen gruppe og manntallskravet til landnotfiske etter brisling.

I en pressmelding varsler Nærings- og fiskeridepartementet om følgende endringer i deltakervillkårene for åpen gruppe i 2023:

  • Innføring av krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  • Videreføring av eierskapskravene i åpen gruppe i øvrige fiskerier.
  • Eierkonstellasjoner uten en enkelt majoritetseier som drev fiske i åpen gruppe i 2022, vil likevel kunne fortsette dette fisket som en overgangsordning i 2023.
  • Det legges opp til at en i høringen av deltakerforskriften for 2024 vil drøfte hvorvidt overgangsordningen skal avvikles eller videreføres i enda ett år.
  • Oppmykning i adgangen til å tildele leiefartøytillatelse i åpen gruppe ved havari/forlis.
  • Innfører dispensasjonsadgang for fartøyeiere under videreutdanning, fra kravet om at eier må stå om bord i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  • Oppheving av unntaket fra manntallskravet i brislingfiske i åpen gruppe ved fiske med landnot i kombinasjon med jordbruk