Deltakerforskriften for 2022 er lagt på høring på Fiskeridirektoratets nettsider.

Høringen omfatter følgende:

1. Vurdering av om unntak fra den øvre lengdegrensen på 11 meter i åpen gruppe i fisket etter leppefisk bør videreføres uendret i 2022. Eller om det avgjørende bør være om vedkommende deltok i 2020 eller 2021. Eventuelt om bestemmelsen kan utformes på annen måte dersom den videreføres.

2. Endring av vilkåret i fisket etter leppefisk om at leveringsavtale må være sendt inn til Fiskeridirektoratet før fisket starter.

3. Fisket i åpen gruppe i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 – endring i dispensasjonsreglene ved sykdom.

4. Endring i leiefartøybestemmelsene i åpen gruppe.

Høringen skjer uavhengig av at Stortinget har vedtatt endringer i deltakerloven paragraf 21. Den er en oppfølging av vedtaket om å erstatte deltakeradganger med en ny felles fiskeritilltalse.

Høringsfristen er 22. oktober.