Denne uka kom kvoteråd for vassild, lange og brosme fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Felles for disse bestandene er at havforskerne mangler data og at det ikke er nok informasjon til å gjøre gode vurderinger av bestandsstørrelsene, skriver Fiskebåt. Rådene gis derfor med