Starttidspunktet for kystfiskeflåtens direktefiske etter blåkveite ble i år flyttet fram fra 4. juni til 15. mai på grunn av øvelsesaktivitet rundt Andøya. Flyttingen skapte betydelig debatt i næringa, og endelig startdato ble vedtatt nært opptil sesongstart. Situasjonen ble spesielt utfordrende på grunn av at vinterfisket trakk ut i tid for mange kystfiskere.

Ingen bedring

I sitt innspill til neste års blåkveitereguleringer slår Fiskarlaget fast at flyttingen av startdato regnes som et engangstilfelle, og at Fiskeridirektoratet for neste år fastsetter en dato «etter tradisjonelt mønster».