– Sammenlignet med Råfisklagets og Sildesalgslagets data- og informasjonssystemer er Fiskeridirektoratet i steinalderen, mener nestlederen i fylkesfiskarlaget.

– Vi har gjentatte ganger hørt om de nye systemene som skal komme på plass. Men lite skjer, og direktoratet sliter åpenbart med digitaliseringen. Nå vet vi at salgslagene allerede har dette på plass. Det kan umulig være samfunnsøkonomisk forsvarlig at direktoratet skal bruke tid og ressurser på å utvikle systemene en gang til. Her må myndighetene bruke teknologi vi allerede har, sier Bendiksen.