– Vi er bekymret. Dette rammer grunnlaget for mye av aktiviteten langs kysten, og særlig de små, samiske samfunnene, sier Vegar Jakobsen Bæhr i Sametinget om neste års kvotenedgang på torsken i nord.

Totalkvoten reduseres med 20 prosent, og vil være på sitt laveste nivå på 16 år. Hittil har store kvoteoverføringer mellom år skjermet enkelte flåtegrupper for de siste årenes torskenedgang.

Det er det nå slutt på. I år er det meste fisket opp, og det er lite å overføre.