For å øke andel råstoff som tilbys på auksjon ble det fra 1. januar 2022 innført delvis auksjonsplikt på hel fryst torsk og sei.

Det vil si at minst 50 prosent av hvert fartøys landinger av fryst hel sei og torsk skal tilbys på auksjon. Formålet er å sikre en mest mulig åpen konkurranse om råstoffet, og at industrien som bearbeider fisk i Norge får tilstrekkelig tilgang på råstoff.

Nofima evaluerer ordning og har kommet med en løypemelding for 2022.