Organisasjonen Andøya Space har ansvar for en rekke aktiviteter som har vært omdiskutert i fiskerinæringa over tid. Blåkveitefisket på sommeren har vært særlig utsatt for kollisjoner med skyteøvelser eller oppskytinger, og sesongstarten har flere ganger vært flyttet som en tilpasning til aktiviteten på Andøya.

Start i 2023

Nå er det igjen aktiviteter på gang i området, og for å være ute i god tid har Andøya Space meldt sine ønsker til reguleringsmøtet i begynnelsen av neste måned. Kort oppsummert viser organisasjonen til behovet for å kunne planlegge aktiviteter på lang sikt, og nevner også enighet på det siste koordineringsmøtet med blant annet fiskerinæringa, om at en fast startdato for blåkveitefisket kunne være formålstjenlig for både fiskerne og Andøya Space.