Fiskeridirektoratet sender snart ut de endelige reguleringsbestemmelsene. Kravet om innstramminger i et stadig økende kveitefiske langs kysten er kommet fra flere hold, ikke minst fra fiskerne selv og deres organisasjoner. Direktoratet tok utgangspunkt i disse innspillene, og kunne i fjor presentere et omfattende første reguleringsforslag.

Senere har saken vært på en bred høring i næringa, og nå er alle høringssvar bearbeidet og samlet i et endelig forslag til en j-melding. Det mangler bare et siste ok fra departementet før kveitefiskerne får en ny forskrift å forholde seg til.