– Vi er klar, leverandørene er klar, og båtene er for øyeblikket på full fart inn i våre systemer, sier seniorrådgiver Jens Altern Wathne ved FMC – fiskeriovervåkningssentralen – i Fiskeridirektoratet.

1. juli går startsignalet for den første av de nye flåtegruppene som skal overvåkes digitalt av direktoratet. 570 fiskebåter i størrelsen mellom 11 og 15 meter er utgangspunktet, og en optimistisk Wathne tror innføringen av VMS og ERS skal gå greit både på sjø og land.