Det dreier seg nærmere bestemt om den samlingen av regler for norske fiskerier som oftest har vært kalt utøvelsesforskriften. Den nyeste utgaven kom mandag i form av J-melding nr 2 fra Fiskeridirektoratet, og her er det både tillegg og endringer fra fjorårets utgave.

Fjordlinjene nå

I paragraf 25 «Rapportering ved bruk av faststående redskap og fløytline» slår direktoratet fast at alle fartøyer som fisker med slikt bruk utenfor fjordlinjene nord for 62-graden, skal melde brukets posisjoner inn til Kystvakten.

Her har kravet tidligere vært «utenfor grunnlinja», mens enkelte fiskerier, som lofotfisket og breiflabbfisket, har hatt påbud om innmelding, uansett.