Fiskeridirektoratet melder at kvoten for fangst av kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen er fastsatt.

Fristen for å melde seg på kongekrabbefisket innenfor denne ordningen utløp 1. juni, og da hadde 286 ungdommer meldt seg på kongekrabbefisket.

Med utgangspunkt i antall deltakere, er direktoratet kommet til at hver deltaker kan fiske og lande inntil 52 kilo kongekrabbe.

Mer info om ungdomsfiskeordningen, finner du her.