Fredag melder Havforskningsinstituttet (HI) at Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler en kvote på 5125 tonn for rekebestanden i Skagerrak og Norskerenna.

Det nye er at dette kvoterådet gjelder for et kvoteår fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Tidligere gjaldt rekekvoterådene for kalenderår.

Store endringer

– For det kommende kvoteåret anbefaler ICES en kvote på 5125 tonn, uttaler forsker og bestandsansvarlig Guldborg Søvik i en pressemelding publisert på HIs hjemmesider.

Det endelige kvoterådet for kalenderåret 2022 var på 7712 tonn, og kvoterådet for første halvår i 2023 var på 5882 tonn. Dersom man sammenlikner med kvoterådet for første halvår 2023 pluss halvparten av kvoterådet for 2022, er det nye rådet på 5125 tonn reker en nedgang på 47 prosent.

HI forklarer at grunnlaget for kvoterådgivningen for reker i Skagerrak og Norskerenna har gjennomgått store endringer fra i fjor til i år: referansepunktene er revidert, rådet er basert på en ny høstingsregel og kvoteåret er som nevnt fra kalenerdår til å gjelde juli til juni.

Endret kjønnsskiftemodellering

Modelleringen av kjønnsskifte er også endret. Reker begynner livet som hanner. De reproduserer én gang før de skifter kjønn og så reproduserer de som hunner resten av livet. Reker kan leve opp til fire-fem år i Skagerrak og Nordsjøen.

– De nye modellresultatene gir et mer realistisk bilde av gytebiomassen, forklarer Søvik.

Og den nye modellen beregner færre toårige hunner.

– Da blir den totale gytebiomassen mindre. Siden gytebiomassen er den viktigste faktoren når vi beregner kvoteråd, må rådet gå ned, sier havforskeren.

Lavt nivå

Hele rekebestanden i Skagerrak og Norskerenna ligger på et lavt nivå, melder HI. Årsaken til kvoterådet er også at bestandsnivået er nedjustert fra i fjor. Blant annet er 2021-årsklassen nedjustert fra sterk til middels.

Ifølge HI gjør dette gytebestanden er lenger fra triggerpunktet enn i fjorårets rådgiving, slik at anbefalt fiskedødelighet er lavere enn i fjor. Dessuten spiller endringen i modell, referansepunkt og høstingsregel en rolle, melder HI.

– Hele bestanden er på et lavt nivå, og den geografiske utbredelsen er også på et mye mindre nivå enn den var på 1990- og 2000-tallet, sier Søvik.

Norge og EU ba ICES om en evaluering av en ny høstingsregel for denne bestanden. I denne evalueringen var det forutsatt at kvoteåret skulle endres.

– Evalueringen er nylig gjennomført, og kvoterådet ble derfor utsatt for å kunne ta hensyn til resultatet av evalueringen. Norge og EU vil i løpet av juni møtes for å diskutere resultatene av evalueringen og fastsette kvoten for kvoteåret 2023/2024, opplyser HI.