Etter 1. januar 2021 skulle hele sjarkflåten over åtte meter ha gyldig fartøyinstruks om bord før de gikk på fiskefeltet.

Som tidligere omtalt flere ganger i Fiskeribladet har en god del fiskere fortsatt fisket uten gyldig instruks. Mange fiskerkolleger har reagert på at noen dermed skaffer seg betydelige inntekter uten å ta kostnadene med å få båten kontrollert og godkjent. Og uten å ha sikkerhetsnivået dokumentert og dermed gyldig forsikring. Det har de tilsynelatende kunnet tillate seg uten reaksjoner fra fiskerimyndighetene.