Forrige uker ble fire høringsnotater lagt på høring, og disse forslagene skal ende opp i en kvotemelding 2.0.

Fylkeslagslederen sier seg fornøyd med at høringsnotatet gir et bredt diskusjonsgrunnlag uten føringer i noen retning. Selv om laget allerede har markert seg tydelig i flere av debattene det nå legges opp til, er Bakken forsiktig med å trekke tidlige konklusjoner.

– Nei, her skal alle våre medlemmer få komme til orde underveis. Nye problemstillinger skal tas opp i full bredde, samtidig som vi forsikrer oss om at det ikke har skjedd endringer som rokker ved våre tidligere standpunkter fra arbeidet med den forrige kvotemeldingen, sier Bakken.