Torskekvotene til åpen gruppe blir som følger, etter den siste refordelingen som er blitt gjort:

Åpen gruppe

Maksimal-kvote*

Herav garantert*

Under 8 meter st. lengde

14,5

8,5

8 - 9,9 meter st. lengde

17,5

11,5

Over 10 meter st. lengde

19,0

13,0

*pluss tillegg på 4 tonn for fartøy som omfattes av alderstillegg/ungdomstillegg (garantert kvotetillegg)

og maksimalkvotetillegg på 10,5 tonn for fartøy som omfattes av kystfiskeordningen (herav 8 tonn garantert)